Beweegroute Bentelo

Initiatiefnemer:
Stichting De Pol Hof van Twente

De huidige situatie is een sportcomplex waar veel binnensportverenigingen gebruik van maken en de buitensport wordt beoefend door vooral de Voetbalvereniging.
De nieuwe situatie is elkaar, van jong tot oud, op een laagdrempelige manier ontmoeten en wel buiten en rondom het sportcomplex. Het doel daarbij is inwoners van Bentelo in beweging te krijgen en dit op zo’n wijze te realiseren dat op een informele manier de ontmoeting tussen verschillende doelgroepen gestimuleerd wordt. Met namen voor de ouderen van de WoZoCo en de kinderen van de IKC die in de directe omgeving van het sportcomplex wonen of naar school gaan. Het ouderen complex WoZoCo en het IKC (basisschool) bevinden zich in de directe omgeving van het sportcomplex. Door de looproute rondom de sportaccommodatie te realiseren kunnen de ouderen in de buitenlucht een ommetje maken in de directe woonomgeving. De kinderen kunnen kennis op doen van de flora en fauna in de directe omgeving van de school. De ouderen zien de kinderen niet vanuit hun keukenraam buiten actief bezig zijn op het speelplein maar maken er actief onderdeel vanuit omdat er op de looproute zitbankjes en andere ontmoetingsaanleidingen worden gerealiseerd. Daarnaast leren de kinderen de ouderen uit het complex kennen. Een win – win situatie. Vanuit de samenleving is de roep naar buiten sport- en ontmoetingsmogelijkheden groot, en een van de pijlers uit de structuurvisie Bentelo 2030. Benteloërs missen de mogelijkheid voor ommetjes en missen de faciliteiten voor het sporten en ontmoeten in de buitenlucht. In dit ontwerp komen de wensen van verschillende doelgroepen samen; van senioren tot kinderen, leden van verenigingen en individuele wensen en behoeften. Doordat we diverse groepen samen hebben gebracht en samen hebben laten nadenken is er een breed draagvlak en is de kans op een succes groot. Daarnaast worden toeristen niet via de route om het dorp maar door het dorp geleid waar ze een bezoek kunnen brengen aan de supermarkt of de plaatselijke horeca.

 


Sector: Gezondheid en bewegen

Toegewezen op: 15 december 2021