Betere toegankelijkheid voor mensen met een handicap

Initiatiefnemer:
Almelo toegankelijk

Mensen met een lichamelijke beperking participeren minder in het publieke leven, dan mensen zonder lichamelijke beperking. Ze ervaren ook minder mogelijkheden om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Om een samenleving waaraan iedereen ‘op voet van gelijkheid’ kan deelnemen, te realiseren, is dan ook nog een hoop winst te behalen.Wij zetten ons in voor een betere toegankelijkheid voor mensen met een handicap en onderscheiden 4 vormen van toegankelijkheid:1. Fysieke toegankelijkheid2. Maatschappelijke toegankelijkheid3. Sociale toegankelijkheid4. Digitale toegankelijkheid

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: