Basisschool ’n Esch is klaar voor de toekomst! KNHM project

Initiatiefnemer:
Stichting Vrienden van basisschool 'n Esch Tilligte

Doel is het inrichten van een multifunctionele ruimte op basisschool ’n Esch o.a. geschikt voor activiteiten in het kader van kunst, cultuur, expressie, presentaties, workshops ect. Met inrichting bedoelen we o.a. aan een podium, verlichting, audio visuele middelen en meubilair.
Basisschool ’n Esch is een kleine basisschool met ongeveer 65 leerlingen die onderdeel uitmaakt van Stichting Konot (22 scholen in Noord Oost Overijssel) Missie van onze stichting is: ‘Leren voor jouw toekomst’. De komende jaren willen we ons onderwijs richten op het versterken van onderzoekend en ontdekkend leren, waarbij we aansluiten bij unieke talenten, belevingswereld en mogelijkheden in elk kind. Kortom: ambitieus en innovatief onderwijs. Voor dit onderwijs is een multifunctionele, eigentijds ingerichte ruimte onontbeerlijk. Een ruimte waar plek is voor kunst en cultuur, expressie, presentaties van leerlingen, workshops, voorstellingen, etc. De huidige inrichting van ons schoolgebouw biedt deze faciliteiten niet. Door het teruglopend aantal leerlingen staat momenteel één leslokaal leeg. Doel is om dit leegstaande lokaal om te bouwen tot en in te richten als multifunctionele centrale ruimte binnen de school. Daarnaast willen ouders en andere inwoners van Tilligte de mogelijkheid bieden om actief betrokken te zijn bij de school en ze uitnodigen bij o.a. maand-sluitingen, buitenschoolse activiteiten zoals voorstellingen en workshops. Inwoners en/of verenigingen van Tilligte kunnen ook gebruik maken van de ruimte. (voor bijv. muziek, theater, kunst, cultuur, overige bijeenkomsten)
Dit project zal leiden tot een mooie verbetering van de plaatselijke woonomgeving. We hopen een fraai ingerichte multifunctionele ruimte in te richten als plek waar leerlingen, ouders en mogelijk andere mensen uit het dorp elkaar kunnen ontmoeten en actief betrokken raken bij onze kleine basisschool. De ruimte biedt ook perspectief voor de school in de toekomst. Door inrichting van de ruimte zorgen we voor een opgewaardeerd schoolgebouw dat attractiever wordt voor de woonomgeving en ouders aanspreekt om hun kinderen hier naar school te laten gaan.

 


Sector: Combinatie sectoren

Toegewezen op: 1 mei 2020