Bestuur

Willem Joosten

Jillis Kors

penningmeester

Miranda Nolten Westerhof

Reinder Witting

voorzitter

adviseurs

Juliette Huis in ’t Veld

Lidy Noorman

Jaarverslagen

Het eerste jaarverslag over het startjaar 2019 zal gecombineerd worden met het jaarverslag 2020 en zal in het voorjaar 2021 verschijnen. Tot die tijd zal hieronder een periodieke financiële verantwoording worden gepubliceerd. In het menu onder het kopje resultaten staat een actueel overzicht van het aantal toegewezen projecten, het bedrag wat daarmee is gemoeid en het totaal bedrag aan ontvangen donaties in het lopende jaar. In het kader van het 4D programma wijst het bestuur van de Stichting Twentse Noabers Fonds de 4D projecten in Twente toe. De financiële afwikkeling vindt plaats door Stichting Stimuland. De financiële verantwoording vindt plaats door Stichting Stimuland.
Link naar het financieel verslag Twentse Noabers Fonds

Beleidsplan

Het beleidsplan van het Twentse Noabers Fonds kunt u hier raadplegen.

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden van Stichting Twentse Noabers Fonds zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning en ook geen onkostenvergoeding.

RSIN nummer

Het RSIN nummer van het Twentse Noabers Fonds is 860177518