Kleine lettertjes

Kleine lettertjes, addertjes onder het gras…

Daar doen we niet aan! Maar let wel op hoe je ons inzet. We hebben allemaal een hart voor Twente en gaan er vanuit dat jij dat ook hebt. We zijn elkaars noabers. En daar gaan we zuinig mee om. Om het voor iedereen duidelijk te maken willen we je een aantal richtlijnen meegeven:

  • Het project wordt uitgevoerd in Twente en is van meerwaarde voor Twente;
  • Je aanvraag is een goed en verfrissend idee dat van belang is voor je lokale leefomgeving;
  • Je aanvraag heeft betrekking op een van de gebieden die in het doel van de stichting zijn genoemd;
  • Het idee is voor de langere termijn;
  • Anderen worden ook beter van jouw idee;
  • Alleen aanvragen uit Twente worden gehonoreerd;
  • Er kunnen kennisvragen ingediend worden, maar er kan ook een financiële bijdrage gevraagd worden;
  • De maximale financiële bijdrage voor een initiatief in euro’s is € 2000,-
  • Iedereen mag aanvragen, ook als je (nog) geen stichting, vereniging, coöperatie of een andere rechtsvorm bent;
  • Als je een aanvraag indient bij het Twentse Noabers Fonds ga je deel uitmaken van ons netwerk. Dat houdt in dat de kennis die je opdoet met je initiatief ook ingezet kan worden voor andere initiatieven. Je bent dus bereidt om ook jouw kennis te delen. In de praktijk komt het er op neer dat we jouw initiatief kunnen koppelen aan een soortgelijk initiatief in Twente om kennis uit te wisselen en te delen.

Door een aanvraag in te dienen ga je akkoord met deze richtlijnen.