Disclaimer

Het Twentse Noabers Fonds stelt met grootst mogelijke zorg de informatie samen, die op onze website wordt aangeboden. Het Twentse Noabers Fonds controleert alle informatie op zijn website zeer zorgvuldig, zodat aangeboden informatie zo actueel en nauwkeurig mogelijk is. Desondanks kan Het Twentse Noabers Fonds niet garanderen dat de informatie op haar website altijd juist, actueel of volledig is. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Het Twentse Noabers Fonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch voor informatie op websites waarnaar verwezen wordt. Het Twentse Noabers Fonds behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Mocht u in de berichtgeving op de website van Het Twentse Noabers Fonds onjuistheden signaleren, dan stellen wij het zeer op prijs dat u deze meldt via info@twentsenoabersfonds.nl