Jaarverslagen

Het eerste jaarverslag over het startjaar 2019 is gecombineerd met het jaarverslag 2020.
Jaarverslag 2019 en 2020 Twentse Noabers Fonds

Standaard Formulier publicatieplicht ANBI TNF

Standaardformulier-publicatieplicht-ANBI-TNF

Resultaten

In het menu onder het kopje resultaten staat een actueel overzicht van het aantal toegewezen projecten. Dit overzicht is per jaar onderverdeeld in projecten die gefinancierd worden vanuit het 4D programma van de Provincie Overijssel en projecten die door het Twentse Noabers Fonds zelf worden gefinancierd. Verder worden de bedragen vermeld die met 4D programma en het Twentse Noabers Fonds zelf zijn gemoeid. Ook wordt het totaal bedrag aan ontvangen donaties in het lopende jaar vermeld. In het kader van het 4D programma wijst het bestuur van de Stichting Twentse Noabers Fonds de 4D projecten in Twente toe. De financiële afwikkeling vindt plaats door Stichting Stimuland. De financiële verantwoording naar de provincie Overijssel vindt plaats door Stichting Stimuland.

Beleidsplan

Het Beleidsplan van het Twentse Noabers Fonds kunt u hier raadplegen

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden van Stichting Twentse Noabers Fonds zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning en ook geen onkostenvergoeding.

RSIN nummer

Het RSIN nummer van het Twentse Noabers Fonds is 860177518