ANBI status

De ANBI status is aangevraagd bij de belastingdienst.
Het RSIN nummer van het Twentse Noabers Fonds is 860177518