ANBI status

De status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is aan het Twentse Noabers Fonds toegekend door de belastingdienst. Een gift aan het Twentse Noabers Fonds mag u daarom (onder voorwaarden) aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Bespreek eventueel de mogelijkheden met een van onze bestuursleden.

Beschikking ANBI Twentse Noabers Fonds

Het RSIN nummer van het Twentse Noabers Fonds is 860177518